Header6
logoA
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

INFORMARE ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ

You are here: Home / ACTIVITĂȚI / INFORMARE ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cum sunt:

 • furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor:
  • locurile de muncă vacante aflate în evidenţa furnizorului, piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor,
  • ocupaţiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piaţa forţei de muncă,
  • condiţiile impuse de angajatori,
  • gama de servicii oferite de furnizorul;
 • evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;
 • dezvoltarea abilitaţii şi a încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria carieră;
 • instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă (prezentarea la interviu, întocmirea unui CV).

În județul Covasna informarea şi consilierea profesională se acordă de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna persoanelor în căutarea unui loc de muncă, șomerilor tineri, șomerilor de lungă durată și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, în total pentru 325 de persoane incluse în programele integrate din județ.

În județul Bihor informarea şi consilierea profesională se acordă de către SC AMS Human Resources SRL pentru 200 de persoane din grupul țintă, beneficiari ai programelor integrate din județ, inclusiv persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri tineri, șomeri de lungă durată și persoane ocupate în agricultura de subzistență.

Mai multe detalii privind informarea și consilierea profesională: