Header6
logoA
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru cei care vor să înființeze o pensiune agroturistică, ANTREC, adică Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural este o organizație cheie.

Conform Statutului, ANTREC are ca obiectiv stimularea și promovarea turismului rural, ecologic și cultural în România și în străinatate. Asociația, înființată în anul 1994 pentru a adresa necesitatea de identificare şi promovare a potenţialului turistic rural din România, este membră a Federaţiei Europene de Turism Rural, și are apx. 3500 membrii, reprezentând proprietari de pensiuni turistice şi agroturistice din apx. 1000 de localităţi, din 32 de județe.

antrec

Prin activitățile sale ANTREC sprijină proprietarii de pensiuni, membrii asociației, și totodată promovează conceptul de turism rural și satul românesc, ca destinaţie turistică. În acest sens asociația desfășoară următoarele activități:

  • identifică şi promovează potenţialul turistic rural;
  • participă la importante evenimente cu specific turistic (de ex. târguri, expoziții) în țară și în străinătate;
  • organizează cursuri de pregătire profesională pentru gazde, agenţii de turism rural, prin seminarii, cursuri de scurtă şi lungă durată, schimburi de experienţă între ANTREC şi organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
  • sprijină pensiunile nou intrate în rețeaua ANTREC în vederea obținerii clasificării și omologării;
  • organizează campanii de publicitate pentru unităţile clasificate şi omologate, incluse în reţea, prin mass-media.

Cine poate adera?

La asociație pot adera persoane juridice și fizice, prin completarea unei cereri de aderare și prin anexarea unor documente suport (în cazul persoanelor juridice hotărârea organului de conducere și actele de constituire ale persoanei juridice). In baza informațiilor de pagina oficială a asociației membrii plătesc o cotizație de 420 lei / an.

Filiala ANTREC BIHOR
Tel: 0259.416.313, 0720.185.000
Fax: 0359.425.580
Persoana de contact: Maria TĂTAR
E-mail: bihor@antrec.ro
Adresa: Oradea, Piața Unirii, nr. 5, ap. 2
Filiala ANTREC COVASNA
Tel/Fax: 0267.361.130, 0267.367.111, 0741.077.903
Persoana de contact: Erika DARAGUS
E-mail: covasna@antrec.ro
Adresa: 527160 Turia, nr. 3

”Vacanțe la Țară”

Unul dintre cele mai cunoscute programe ale ANTREC este programul ”Vacanțe la Țară”, care în anul 2015 a ajuns ediția aniversară 25 și a fost anunțată pentru perioada 3 mai – 19 iunie 2015. Programul are ca grup țintă toate categoriile de turişti care vor să descopere viaţa și tradiţiile satului, ospitalitatea specifică turismului rural şi vor să servească o masă tradiţională specifică zonei.

Întreprinzători în turism – pensiuni în Romania

O inițiativă interesantă și foarte utilă a ANTREC este chiar un proiect POSDRU, realizat în colaborare cu Fundația Națională a Tinerilor Manageri și organizația spaniolă Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Almeria.

Proiectul strategic „Întreprinzători în turism – pensiuni în Romania” a avut ca scop dezvoltarea unei comunități de antreprenori în turism și manageri de pensiuni, care să beneficieze de instruire, informare și consultanță pentru a-și dezvolta afacerile.

fntm

În afară de activitățile de consultanță personalizată și formare profesională, în cadrul proiectului s-a realizat și o activitate de cercetare complexă dedicată sectorului turistic de pensiune.

În cadrul acestei cercetări s-au realizat interviuri cu peste 700 turiști români și străini, chestionare cu peste 5000 turiști străini și 5600 turiști români, interviuri cu 350 manageri de pensiuni, brainstorminguri, focus-groupuri și desk-research.

Ești curios de rezultatele cercetării? Citește broșura disponibilă pe pagina proiectului și vezi ce gândesc turiștii despre turismul de pensiune în România!

Un alt rezultat util al proiectului este portalul de turism www.cazarelapensiune.ro, care oferă proprietarilor de pensiuni un instrument gratuit și simplu de folosit pentru promovarea propriei pensiuni și a ofertelor adresate turiștilor.

În prezent prin acest portal pot fi contactate 3153 pensiuni și afaceri agroturistice, inclusiv 57 pensiuni din județul Bihor și 50 pensiuni din județul Covasna.

logo_site

Pentru înregistrarea unei unități de cazare sau a unei afaceri pe site click AICI să ajungi direct pe pagina de înregistrare!