Header6
logoA
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

08/09/2015 Cooperare interjudețeană cofinanțată din Fondul Social European

S-au elaborat strategiile integrate pentru dezvoltarea inițiativelor locale din mediul rural privind ocuparea forței de muncă în domeniul turistic la nivelul județelor Covasna și Bihor

Proiectul strategic intitulat „Model integrat de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural în vederea ocupării forței de muncă în sectorul turistic”, lansat în aprilie 2014 de către Consiliul Județean Covasna și partenerii de proiect, are ca obiectiv asigurarea sustenabilității pe termen lung în zonele rurale din județele Covasna și Bihor, prin dezvoltarea resurselor umane din mediul rural în vederea facilitării accesului la ocupare în domeniul turistic.

În cadrul proiectului experții OTP Consulting România au elaborat câte o strategie integrată, având ca scop sprijinirea ocupării forței de muncă în mediul rural și dezvoltarea turismului rural în județele Covasna și Bihor.

În contextul ocupării forței de muncă și a creării de noi afaceri în sectorul turistic elementul central al viziunii județului Covasna îl reprezintă dezvoltarea turismului rural, ca și model de urmat, implicând creșterea capacității de ocupare pe piața muncii a resursei umane și înclinarea antreprenorială prin formarea calității resursei umane, diversificarea ofertei serviciilor turistice în baza așteptărilor turiștilor, precum și urmarea bunelor practici din mediul înconjurător.

În conformitate cu această viziune în următorii 5 ani inițiativele de dezvoltare a turismului rural și a resurselor umane din mediul rural din județul Covasna vor fi legate de șase axe de dezvoltare, după cum urmează:

  • Explorarea și valorificarea resurselor turistice și antropice prin crearea de produse complexe și integrate
  • Dezvoltarea sistemului organizatoric al turismului și a infrastructurii rurale din județul Covasna
  • Dezvoltarea capitalului uman și a know-how-ului managerial în turismul rural
  • Marketingul destinației, promovarea imaginii turismului rural
  • Dezvoltarea durabilă a turismului rural
  • Facilitarea accesului persoanelor defavorizate și cu nevoi speciale la serviciile turistice rurale

Pe lângă cele două strategii integrate s-a realizat și un studiu interregional, care conține informații și sugestii referitoare la modalitățile prin care cultura antreprenorială poate fi dezvoltată și cultivată în rândul grupului țintă direct vizat de proiect, în același timp propunând modalități prin care accesul forței de muncă poate fi realizat către domeniul turistic, respectiv strategii prin care calitatea forței de muncă angajată în sectorul turistic poate fi îmbunătățită.

Pentru detalii privind strategiile și studiul interregional vizitați pagina web a proiectului la adresa www.mind-rural.ro.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Anexă: Comunicat de presă