Header6
logoA
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Cum poți deveni ghid de turism?

Selecționarea, atestarea și utilizarea ghizilor de turism se reglementează prin Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 637/2004.

Conform Normelor metodologice formarea profesională a ghizilor de realizează în cadrul sistemului național de învățământ și în cadrul sistemului de formare profesională a adulților. Pentru a deveni ghid de turism nu este neapărat obligatoriu să ai studii superioare în domeniu, cursurile de formare în cadrul sistemului de formare profesională a adulților pot fi urmate și de persoanele care au studii medii.

Vrei să știi mai multe despre ocupația de ghid de turism? Vrei să te formezi ca ghid de turism?
Citește articolul nostru din secțiunea Ocupații în turism să afli care sunt sarcinile unui ghid de turism, ce calități are un ghid de turism excelent și care sunt competențele vizate de cursurile de ghid de turism desfășurate în cadrul proiectului MindRural!

Normele metodologice definesc și categoriile de ghizi utilizați în activitatea de turism din România, astfel cei interesați de acest domeniu de activitate se pot orienta către următoarele ocupații: ghid local, care asigură asistența turistică pe un teritoriu limitat; ghid național, care asigură asistența turistică pe teritoriul național și în străinătate; respectiv ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice, de ex. drumeție montană, artă, habitat natural, alpinism, animație etc. Specializarea profesională pentru ocupația de ghid național sau ghid specializat se realizează doar pentru persoanele care dețin certificat de calificare de ghid de turism.

ghid

Activitatea de ghid de turism se desfățoară fie ca activitate de bază, fie ca activitate complementară, de către ghizii care dețin atestat și ecuson de ghid de turism. Ghizii de turism își pot practica profesia fie ca angajați ai agenților economici cu activitate în turism, fie pe cont propriu.

Pentru inspirație citiți povestea unei fete care de mică a visat să devină ghid, și azi lucrează ca liber profesionist în domeniu!

zita

Cum se solicită atestatul și ecusonul de ghid de turism?

Cei care doresc să solicite atestatul și ecusonul de ghid de turism trebuie să depună un dosar la Autoritatea Națională pentru Turism, conținând următoarele documente:

 • cerere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe certificatul de calificare în profesia de ghid de turism;
 • copie de pe atestatul privind cunoaşterea unei limbi străine, iar în cazul persoanelor fizice, cetăţeni ai statelor Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, şi copie de pe atestatul privind cunoaşterea limbii române;
 • certificat de cazier judiciar;
 • certificat medical;
 • două fotografii tip buletin de identitate.
 • În cazul categoriilor de ghid de turism naţional şi specializat, documentaţia va cuprinde, suplimentar, certificatul de absolvire a cursului de specializare profesională.

Cerințe minime pentru obținerea atestatului de ghid de turism

Cetățenie: – să fie cetățean al României sau al unui stat din Uniunea Europeană sau din Spațiul Economic European

Vârsta: minimum 18 ani

Studii: să fie absolvent de liceu cu bacalaureat

Pregătire profesională:

 • să cunoască cel puțin o limbă straină de circulație internațională,
 • să fie absolvent al unui curs de calificare profesională pentru profesia de ghid de turism, organizat de instituții autorizate conform legilor din România sau din statele de proveniență,
 • să fie absolvent al unui curs de specializare organizat de instituții autorizate conform legii, în cazul categoriilor de ghizi naționali* și specializați**.

Să nu fi suferit condamnări, făcând dovada cu certificatul de cazier judiciar.

Să aibă o conduită morală ireproșabilă, dovedită cu recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la ultima instituție de învățământ absolvită.

Să aibă o ținută corespunzătoare și o înfățișare fizică agreabilă.

Să fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism, fapt dovedit cu certificat medical în care se va menționa și categoria de ghid de turism solicitat.

*Se exceptează absolvenții unităților de învățământ superior cu profil de turism, dacă fac dovada unei activități de minim 2 ani în profesia de ghid de turism local. Se exceptează persoanele care dețin de cel puțin 2 ani funcția de conducere în agenții de turism.

**În funcție de categoria de ghid de turism specializat solicitată, se exceptează absolvenții instituțiilor de invățământ superior cu profil similar (facultăți de educație fizică și sport pentru ghizi sportivi, geografie-biologie pentru habitat natural, artă teatrală pentru animație etc.).

Pentru mai multe detalii citește texul integral al Ordinului 637/2004 sau contactează Autoritatea Națională pentru Turism.