Header6
logoA
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

PARTENERI

cj covasna

Judeţul Covasna este situat în colţul de sud-est al Transilvaniei, în curbura Carpaţilor, denumirea lui istorică fiind Judeţul Trei Scaune, format în 1876 din Scaunele Sepsi, Kézdi şi Orbai – reşedinţe administrative stabilite conform organizării administrativ-teritoriale a secuimii. Se învecinează cu judeţele Harghita, Vrancea, Buzău, Bacău şi Braşov, are o suprafaţă de 3.705 km2 şi 210.177 de locuitori. Judeţul are două municipii, 3 oraşe şi 40 de comune.

Pe lângă ramurile industriei tradiţionale – exploatarea lemnului, agricultură, industria textilă, industria alimentară, construcţii – au o pondere însemnată în economia judeţului şi acele ramuri noi, moderne ale industriei, cum ar fi industria turismului. Potenţialul turistic al judeţului este unul de excepţie, caracterizându-se prin elemente naturale şi antropice de mare valoare, care se îmbină armonios cu varietatea peisajelor, bogăţia şi diversitatea izvoarelor de ape minerale, vegetaţia şi fauna caracteristică şi nu în ultimul rând cu elementele hidrografice şi de relief.

ANOFM

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Covasna asigură, potrivit legii, printre altele, implementarea măsurilor de prevenire a șomajului, de stimulare a ocupării forței de muncă, asigurarea protecției sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, organizarea și realizarea activității de ocupare și formare profesională a forței de muncă.

Printre serviciile oferite de AJOFM Covasna se numără informarea, orientarea și consilierea profesională în vederea găsirii unui loc de muncă, medierea între cererea și oferta de pe piața muncii, calificarea și recalificarea persoanelor neîncadrate în muncă. AJOFM Covasna este furnizor autorizat de formare profesională a adulților și furnizor acreditat de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă.

Lam

Fundaţia LAM desfăşoară diverse activităţi care vizează dezvoltarea regională și locală, inclusiv dezvoltarea rurală. Printre activitățile sale se numără sprijinirea prin mijloace diferite a înfiinţării şi dezvoltării fermelor agricole private şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; sprijinirea învăţământului, a formării profesionale a adulţilor şi a perfecţionării profesionale prin educaţie, organizarea de cursuri, schimburi de experienţe, conferinţe, seminarii, practică profesională în ţară şi în străinătate.

Fundaţia are experienţă în furnizarea de servicii de formare profesională, organizând cursuri autorizate pentru diverse ocupaţii.

otp

OTP Consulting România oferă un spectru larg de servicii, furnizând clienților soluții complexe pentru dezvoltarea regională și locală, inclusiv elaborarea de strategii de dezvoltare, instruire și asistență tehnică, dezvoltarea și implementarea de proiecte. Pe parcusul a opt ani de activitate OTP Consulting Romania și-a acumulat experiență atât în elaborarea de strategii de dezvoltare, cât și în implementarea și managementul proiectelor finanțate din fonduri europene.

Încă de la înființare societatea a acordat o atenție sporită dezvoltării mediului rural, sprijinind actorii din mediul rural în dezvoltarea și implementarea de proiecte, inclusiv proiecte legate de dezvoltarea turismului rural și dezvoltarea resurselor umane din mediul rural.

appar

Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) are ca scop sprijinirea procesului de dezvoltare şi de structurare a economiei românesti, prin dezvoltarea mediului de afaceri, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii din România.

APPAR are experienţă considerabilă atât în domeniul formării profesionale a adulţilor cât şi în implementarea de proiecte de dezvoltare antreprenorială şi de dezvoltarea resurselor umane. Asociaţia este furnizor autorizat de formare profesională și organizează cursuri de formare profesională autorizate pentru mai multe ocupaţii cerute pe piață, precum și cursuri de formare a competențelor antreprenorile.

Diosig

Comuna Diosig este una dintre cele mai reprezentative comune din județul Bihor. Din cele mai vechi timpuri comuna a fost renumită pentru cultivarea viței de vie. O semnificativă contribuție la renumele comunității locale o are Podgoria comunei, având soiuri de struguri de vin și de masă dintre cele mai renumite, cu vinuri recunoscute mai ales în zona de vest a țării, dar și în străinătate.

Printre atracțiile turistice ale comunei se numără Castelul Zichy, care a găzduit școala viticolă înființată în 1870, prima școală de viță de vie din județ, precum și evenimentul organizat anual pentru reproducerea bătăliei din Valea Fazanilor, când maghiarii transilvăneni conduși de Bocskai István au învins armata austriaco-germană venită dinspre Ungaria, prin Álmosd.