Header6
logoA
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Studiu interregional

Studiul interregional de dezvoltare a turismului rural în județele Bihor și Covasna, ca parte a proiectului multi-regional întitulat „Model integrat de Dezvoltare a resurselor umane din mediul rural, în vederea ocupării forței de muncă și a creării de noi afaceri în sectorul turistic”, derulat de către AJOFM Covasna, Consiliul Județean Covasna, Fundația LAM, OTP Consulting, Asociația APPAR și Comuna Diosig–județul Bihor, este un instrument analitic pentru dezvoltarea turismului rural, cu scopul creșterii gradului de ocupare a forței de muncă din mediul rural în domeniul turistic.

Documentul se adresează factorilor de decizie din domeniul ocupării forței de muncă (AJOFM), administrației locale, instituțiilor și agențiilor care se ocupă de organizarea și coordonarea activităților turistice, precum și organizațiilor nonguvernamentale de promovare a afacerilor și turismului, dar și asociațiilor profesionale din domeniul turistic respectiv agenților implicați în mod direct și constructiv în industria turistică. Practic, analiza încearcă să faciliteze activitățile tuturor celor implicați în procesul turistic.

Studiul conține o analiză paralelă a mediului rural din județele Bihor și Covasna referitoare la: 1. Resurse generale și situația economică a județelor, 2. Starea actuală a pieței forței de muncă specifice populației rurale de vârstă activă, 3. O analiză sectorială axată pe fenomenul turistic din spațiul rural precum și exemple de bune practici din fiecare județ care pot fi modele de urmărit în dezvoltarea turismului rural în concordanță cu nevoia sustenabilității pe termen lung. Atașat acestui studiu sunt sintezele strategiilor integrate și principalele direcții de dezvoltare strategică în domeniu.

Anexe: